donderdag 31 december 2009

Overheid heeft schijt aan gezondheid...Van de overheid moet je het maar hebben. Ze baseren het gezondheidsrisico van GSM en UMTS zendmasten op een "wetenschappelijk" onderzoek van 6 kantjes gupubliceerd in een tijdschrift. De mensen in het onderzoek zijn maar 45 minuten bloodgesteld aan de straling terwijl wij ons hele leven worden platgestraald. En hiernaast wordt inzage in het onderzoek ook nog is belemmerd door het instituut. Nog een leuk detail: het onderzoek is voor 40% gesponsord door de telecom industrie... Iets met belangenverstrengelingen? Hier zijn 3 wetenschappelijke onderzoeken te vinden waaruit blijkt dat mensen die binnen een straal van 350 meter van een zendmast wonen 400% meer kans op kanker hebben, waarom horen we de gezondheidsraad daar niet over?


2 opmerkingen: